C0000932 - Ulykker i gater, på veier og motorveier som involverer førere, passasjerer, gående eller kjøretøy. Trafikkulykker omfatter BILER (privatbiler, busser og trailere) SYKLING og MOTORSYKLER, men ikke TERRENGKJØYRETØY, JERNBANER eller kjøretøy til bruk på snø.