C0001122 - Abnormal acid accumulation or depletion of base. [HPO:probinson] 6/10
 home    UMLS 2016
Search by CODE
Search by CUI or term, phrase, word or parts of words
English Spanish German French Russian Czech Dutch Hungarian Italian Korean Japanese Chinese Turkish Portuguese Finnish Latvian Polish Serbo-Croatian Swedish Hebrew Basque Estonian Norwegian Danish Greek
Content categories
Lang   Dictionary       CODE         LUI      
preferred
no
       SUI   preference
Yes / No
Terms, descriptions
CUI    C0001122
CzechMedical Subject Headings Czech D000138 L6755004preferred S7867623 Y acidóza
CzechMedDRA Czech 10000493 L8036246no S10071252 Y Acidóza NOS
CzechMedDRA Czech 10000486 L8066170no S10071256 N Acidóza
CzechMedDRA Czech 10000486 L8066170no S10071256 Y Acidóza
Dutch(ICD10DUT) ICD10, Dutch Translation E87.2 L2048499preferred S2386721 N Acidose
DutchMedical Subject Headings Dutch D000138 L2048499preferred S2386721 Y Acidose
DutchMedical Subject Headings Dutch D000138 L2048496no S2386718 Y Acidemie
DutchMedical Subject Headings Dutch D000138 L2083272no S2421494 Y Zuurvergiftiging
DutchMedDRA Dutch 10000486 L4958234no S5645743 N acidose
DutchMedDRA Dutch 10000486 L4958234no S5645743 Y acidose
DutchMedDRA Dutch 10000493 L4958235no S5645739 Y acidose NAO
EnglishICD10 E87.2 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishICD10AM E87.2 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishLibrary of Congress Subject Headings U000036 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishMedical Subject Headings D000138 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
English(MTH) Metathesaurus Names U000118 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
English(RCD) Read Codes C362. L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishNCI Thesaurus C83504 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishICD10CM E87.2 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
English(NDFRT) National Drug File - Reference Terminology N0000000283 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishMEDCIN 338589 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishLibrary of Congress Subject Headings_NW sh85000531 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishHPO HP:0001941 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishMedDRA 10000486 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishMedDRA 10000486 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishSNOMEDCT_US 51387008 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
EnglishICD9CM 276.2 L0001122preferred S0010099 N Acidosis
English(MTH) Metathesaurus Names NOCODE L0001122preferred S0010099 Y Acidosis
English(CCPSS) Clinical Problem Statements 0063443 L0001122preferred S0352149 N ACIDOSIS
English(CST) COSTART METACIDOSIS L0001122preferred S0352149 N ACIDOSIS
English(CST) COSTART ACIDOSIS L0001122preferred S0352149 N ACIDOSIS
English(DXP) DXplain U000077 L0001122preferred S0352149 N ACIDOSIS
EnglishWHO 0363 L0001122preferred S0352149 Y ACIDOSIS
English(AOD) Alcohol and Other Drug Thesaurus 0000005821 L0001122preferred S0414268 N acidosis
English(CPTSP) CRISP Thesaurus 0465-0952 L0001122preferred S0414268 N acidosis
EnglishICPC2ICD10ENG MTHU002955 L0001122preferred S0414268 N acidosis
EnglishCHV 0000000634 L0001122preferred S0414268 Y acidosis
EnglishMedical Subject Headings D000138 L0001122preferred S0010094 Y Acidoses
EnglishSNOMED Intl D6-23100 L0001122preferred S0468385 Y Acidosis, NOS
EnglishICD10CM E87.2 L0001122preferred S0584237 N Acidosis NOS
EnglishMTHICD9 276.2 L0001122preferred S0584237 N Acidosis NOS
EnglishMedDRA 10000493 L0001122preferred S0584237 Y Acidosis NOS
EnglishCHV 0000000634 L0001122preferred S11844754 Y acidoses
EnglishHPO HP:0001941 L0366838no S4100344 Y acidemia
EnglishMEDCIN 338589 L11218633no S13932356 Y acidosis (diagnosis)
EnglishSNOMEDCT_US 51387008 L2793050no S3299432 Y Acidosis (disorder)
English(NDFRT) National Drug File - Reference Terminology N0000000283 L7665387no S8854353 Y Acidosis [Disease/Finding]
FinnishMedical Subject Headings Finnish D000138 L5674525preferred S6507562 Y Asidoosi
FrenchMedDRA French 10000486 L3246089preferred S3773368 N Acidose
FrenchMedDRA French 10000486 L3246089preferred S3773368 N Acidose
FrenchMedical Subject Headings French D000138 L3246089preferred S3773368 Y Acidose
FrenchWHOART French 0363 L0162149no S0226630 Y ACIDOSE
FrenchMedDRA French 10000493 L6155553no S7052333 Y Acidose SAI
German(DMDICD10) ICD-10 German E87.2 L1235416preferred S1477362 N Azidose
GermanMedDRA German 10000486 L1235416preferred S1477362 N Azidose
GermanMedDRA German 10000486 L1235416preferred S1477362 N Azidose
GermanMedical Subject Headings German D000138 L1235416preferred S1477362 Y Azidose
GermanWHOART German 0363 L0408485no S0532767 Y AZIDOSE
GermanMedDRA German 10000493 L5935845no S6818275 Y Azidose NNB
HungarianMedDRA Hungarian 10000486 L10016317preferred S12510989 N Acidosis
HungarianMedDRA Hungarian 10000486 L10016317preferred S12510989 Y Acidosis
HungarianMedDRA Hungarian 10000493 L10025030no S12510988 Y Acidosis k.m.n.
ItalianMedDRA Italian 10000486 L1229480preferred S1471426 N Acidosi
ItalianMedDRA Italian 10000486 L1229480preferred S1471426 N Acidosi
ItalianMedical Subject Headings Italian D000138 L1229480preferred S1471426 Y Acidosi
ItalianMedDRA Italian 10000493 L5973525no S6855955 Y Acidosi NAS
JapaneseMedDRA Japanese 10000486 L3442041preferred S3969535 N アシドーシス
JapaneseMedDRA Japanese 10000486 L3442041preferred S3969535 N アシドーシス
JapaneseMedical Subject Headings Japanese D000138 L3442041preferred S3969535 Y アシドーシス
JapaneseMedical Subject Headings Japanese D000138 L3489076no S4016570 Y 酸性症
JapaneseMedical Subject Headings Japanese D000138 L5439333no S6224389 Y アチドーシス
JapaneseMedDRA Japanese 10000493 L6254997no S7184968 Y アシドーシスNOS
JapaneseMedDRA Japanese 10000493 L6261186no S7142629 Y アシドーシスNOS
JapaneseMedDRA Japanese 10000486 L6277861no S7184969 N アシドーシス
JapaneseMedDRA Japanese 10000486 L6277861no S7184969 Y アシドーシス
KoreanKCD5 E87.2 L8507297preferred S10597974 Y 산증
NorwegianMSHNOR D000138 L11001805preferred S13675097 Y Acidose
NorwegianMSHNOR D000138 L11004648no S13698083 Y Syreforgiftning
PolishMedical Subject Headings Polish D000138 L9704435preferred S12151393 Y Kwasica
PortugueseMedDRA Portuguese 10000486 L3291216preferred S3819007 N Acidose
PortugueseMedDRA Portuguese 10000486 L3291216preferred S3819007 N Acidose
PortugueseMedical Subject Headings Portuguese D000138 L3291216preferred S3819007 Y Acidose
PortugueseWHOART Portuguese 0363 L0319689no S0427994 Y ACIDOSE
PortugueseMedDRA Portuguese 10000493 L2361277no S2797148 Y Acidose NE
RussianMedical Subject Headings Russian D000138 L3340056preferred S3867537 Y АЦИДОЗ
RussianMedical Subject Headings Russian D000138 L0890648no S1094465 Y ATSIDOZ
Serbo-CroatianMedical Subject Headings Croatian D000138 L9128939preferred S11382829 Y ACIDOZA
SpanishSNOMED Clinical Terms, Spanish 51387008 L3819276preferred S4502990 Y acidosis
SpanishWHOART Spanish 0363 L0337319no S0445624 Y ACIDOSIS
SpanishMedDRA Spanish 10000493 L2343014no S2778869 Y Acidosis NEOM
SpanishMedDRA Spanish 10000486 L2689701no S3163765 N Acidosis
SpanishMedDRA Spanish 10000486 L2689701no S3163765 N Acidosis
SpanishMedical Subject Headings Spanish D000138 L2689701no S3163765 Y Acidosis
SpanishSNOMED Clinical Terms, Spanish 51387008 L3819277no S4502746 Y acidosis (trastorno)
SwedishMedical Subject Headings Swedish D000138 L3419285preferred S3946755 Y Acidos
Medical Subject Headings A pathologic condition of acid accumulation or depletion of base in the body. The two main types are RESPIRATORY ACIDOSIS and metabolic acidosis, due to metabolic acid build up.
(CPTSP) CRISP Thesaurus pathologic condition resulting from accumulation of acid or depletion of the alkaline reserve (bicarbonate) content of the blood and body tissues, and characterized by an increase in hydrogen ion concentration (decrease in pH).
Medical Subject Headings Czech Porucha acidobazické rovnováhy ve prospěch kyselin, tj. jejich zvýšená tvorba či snížené vylučování (zadržení), popř. zvýšené ztráty látek zásaditých. Metabolickou a. působí např. zvýšená tvorba kyselin v těle při hladovění, některých otravách či při těžké cukrovce (viz ketoacidóza), zadržení kyselin v těle při selhání ledvin nebo ztráty zásaditých látek při průjmech. Respirační a. vzniká retencí oxidu uhličitého při selhávání dechových funkcí (snížené ventilaci) Kompenzovaná a. - stav, kdy organismus dokáže vyrovnat hromadění kyselých látek zvýšeným dýcháním (u metabolické a.) nebo zvýšenou tvorbou zásaditých látek, zejm. bikarbonátů u respirační a.. Hodnota pH krve přitom zůstává v rozmezí normálních hodnot. Nekompenzovaná a. akutní, resp. dekompenzovaná a. se projeví acidemií. Opak alkalóza. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
NCI Thesaurus An abnormally high acidity of the blood and other body tissues. Acidosis can be either respiratory or metabolic.
NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events A disorder characterized by abnormally high acidity (high hydrogen-ion concentration) of the blood and other body tissues.
CHV An abnormal increase in the acidity of the body's fluids
CHV An abnormal increase in the acidity of the body's fluids
HPO Abnormal acid accumulation or depletion of base. [HPO:probinson]
Google