C0001723 - Stavy charakterizované poruchou nálady ve smyslu snížení či zvýšení, obvykle provázené změnami aktivity, chování. Afektivní psychózy mají tendenci k epizodickému průběhu, přičemž poruchy nálady mohou být vždy stejné (unipolární typ) či se střídají (bipolární typ). Na rozdíl od epizodických poruch nálady jsou poruchy nálady trvalé, po dobu alespoň dvou let, mají proměnlivou závažnost, která nedosahuje závažnosti skutečné depresivní či manické epizody. (cit. Velký lékařský slovník online, 2014 http://lekarske.slovniky.cz)