C0032797 - Zvýšená ztráta krve při děložním krvácení spojeném s porodem. Krevní ztráta je větší než 500 ml nebo tak velká, že nepříznivě ovlivňuje fyziologický stav matky (např. krevní tlak a hematokrit). Postpartální krvácení rozdělujeme na časné - primární (do 24 hodin po porodu) a pozdní - sekundární (po 24 hodinách po porodu).